Pamokų laikas:

  1. 08:00 - 08:45
  2. 08:55 - 09:40
  3. 09:50 - 10:35
  4. 10:55 - 11:40
  5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:40
Viso apsilankyta kartų:115472

11
Šiuo metu svetainėje lankosi:

2020 Rugpjūtis 15, Šeštadienis 04:38

du proc

Ugdymo karjerai planas.

Karjeros planavimas.

Mokinių ugdymas karjerai.

Mokinių ugdymas karjerai.


Ugdymas karjerai mokykloje.

Numatomos veiklos kryptys.

 

Internetinių adresų sąrašas:

               AIKOS http://www.aikos.smm.lt
Lietuvos Aukštujų mokyklų asociacija http://www.lamabpo.lt
Lietuvos mokslas ir studijos http://www.mokslas.lt
Gidas i profesijų pasauli http://www.profesijupasaulis.lt
Respublikiniai moksleiviu technines kūrybos rūmai, Karjeros planavimo centras http://www.rmtkr.lt
Jaunimo karjeros centras http://www.vdu.lt/jkc
Lietuvos darbo birža http://www.ldb.lt
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba http://www.darborinka.lt
Busimiems lyderiams http://www.studijos.lt

 

Kiti informaciniai šaltiniai: