Pamokų laikas:

  1. 08:00 - 08:45
  2. 08:55 - 09:40
  3. 09:50 - 10:35
  4. 10:55 - 11:40
  5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:40
Viso apsilankyta kartų:115473

11
Šiuo metu svetainėje lankosi:

2020 Rugpjūtis 15, Šeštadienis 05:42

du proc

PAGALBA

Psichologinė pagalba

Socialinė pedagoginė pagalba

Specialioji pedagoginė pagalba

Marijampolės jaunimo mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos programa 2014 - 2015 m. m.

Informacija.

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCINĖ PROGRAMA „MOKYKLA KIEKVIENAM!“ 2018-2019

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCINĖ PROGRAMA „MOKYKLA KIEKVIENAM!“ 2017-2018


MARIJAMPOLĖS JAUNIMO MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 

Komisijos pirmininkė – Virginija Tijūnaitienė, dir. pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Diana Juškelienė, mokyklos soc. pedagogė

Komisijos sekretorė – Kristina Kruglaitė, specialioji pedagogė

Komisijos nariai:

Džionatė Samuolienė – mokyklos direktorė

Rita Vaznaitienė - geografijos mokytoja

Edita Sabaliauskienė - mokyklos psichologė

Natalija Pačesienė - mokyklos socialinė pedagogė

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Lijana Mykolaitienė - grupės pirmininkė

Inga Reklevičiūtė - rusų k. mokytoja

Audra Bernotaitienė - anglų k. mokytoja

Veiklą koordinuoja dir. pavaduotoja ugdymui Virginija Tijūnaitienė

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Džionatė Samuolienė – mokyklos direktorė - komisijos pirmininkė

Virginija Tijūnaitienė, lietuvių k. mokytoja

Lijana Mykolaitienė, biologijos vyr. mokytoja


Informaciją apie specialistus: rasite čia.