Pamokų laikas:

  1. 08:00 - 08:45
  2. 08:55 - 09:40
  3. 09:50 - 10:35
  4. 10:55 - 11:40
  5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:40
Viso apsilankyta kartų:115472

11
Šiuo metu svetainėje lankosi:

2020 Rugpjūtis 15, Šeštadienis 04:55

du proc

Mokinių taryba:
1. Ramunė Kondrackaitė, 8 klasė – mokinių tarybos pirmininkė
2. Amanda Grigaliūnaitė, 9a klasė - mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja
3. Deimantė Verbanovaitė, 9a klasė
4. Paulina Raulynaitytė, 10 klasė
5. Renata Radžiūnaitė, 8 klasė
6. Monika Bubelytė, 9b klasė

Mokinių taryba – demokratiškai išrinkta Mokyklos mokinių savivaldos institucija, kurią vienija bendri tikslai ir noras veikti.
Mokinių tarybą sudaro 5-7 nariai.

1. Mokinių taryba renkasi ne rečiau kaip karta per du mėnesius.
2. Pirmajame Mokinių tarybos posėdyje renkami Tarybos pirmininkas ir sekretorius.
3. Mokinių tarybos posėdžio sprendimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Mokinių tarybos narių. Mokinių tarybos sprendimai galioja už juos balsavus daugiau negu pusei Mokinių tarybos narių.
4. Mokinių taryba vadovaujasi Mokyklos tarybos patvirtintais nuostatais, sudaro veiklos planą mokslo metams.
Mokinių taryba:
1. dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
2. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
3. svarsto mokinių teisių mokykloje ir už jos ribų gynimo klausimus;
4. skleidžia iš Mokyklos administracijos gauta mokiniams aktualią informaciją;
5. svarsto tvarkos palaikymo klausimus;
6. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo;
7. inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas;
8. teikia siūlymus dėl vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros;
9. vykdo prevencines programas;
10. deleguoja narius i Mokyklos tarybą.