Pamokų laikas:

  1. 08:00 - 08:45
  2. 08:55 - 09:40
  3. 09:50 - 10:35
  4. 10:55 - 11:40
  5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:40
Viso apsilankyta kartų:115472

11
Šiuo metu svetainėje lankosi:

2020 Rugpjūtis 15, Šeštadienis 04:34

du proc

1. Į Marijampolės jaunimo mokyklos 6 - 10 klases priimami 12 - 16 metų mokiniai.
2. Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtinta priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarka, atsižvelgiant į nustatytas Marijampolės savivaldybes bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijas, laikantis Marijampolės savivaldybes tarybos mokyklai nustatyto klasių komplektais skaičius.
3. Tėvu (globėjų) prašymai dėl vaiku priėmimo i mokykla pateikiami mokyklos direktoriaus vardu ir registruojami vadovaujantis gaunamu dokumentu registravimo tvarka.
4. Prašymai i 6-10 klases mokytis nuo mokslo metu pradžios mokykloje priimami nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 30 dienos.
5. Prasidėjus mokslo metams, mokiniai priimami į laisvas vietas mokykloje esančiuose klasių komplektuose su Vaiko teisių apsaugos skyriaus, teisėsaugos institucijų nukreipimu, švietimo įstaigų rekomendacija.
6. Iš užsienio atvykę (griže) asmenys, neturintys mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, i mokyklą priimami po to, kai mokykla atlieka jų užsienyje įgyto pagrindinio mokslo programos dalies vertinimą. Esant reikalui, mokykla sudaro sąlygas moksleiviui likviduoti mokymosi spragas ir atsiskaityti.
7. Mokykla su visais naujai priimtais mokiniais pasirašo mokymo(si) sutartį:
7.1. vaiko iki 14 metų mokymo sutartis pasirašo tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesais;
7.2. vaikas nuo 14 iki 16 metu mokymo sutartį pasirašo turėdamas tėvų (rūpintoju) sutikima;
7.3. švietimo santykiai mokykloje prasideda nuo pirmos mokymosi dienos;

REIKALINGI DOKUMENTAI:
1. Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei vaikui 16 metų pateikiama tapatybės kortelė arba pasas.
2. Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma.
3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas, mokymosi pasiekimu pažymėjimas.
4. Dvi foto nuotraukos (važinėjimo pažymėjimui ir mokinio pažymėjimui).

 

Mokiniu priemimo tvarkos aprašas.