Pamokų laikas:

  1. 08:00 - 08:45
  2. 08:55 - 09:40
  3. 09:50 - 10:35
  4. 10:55 - 11:40
  5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:40
Viso apsilankyta kartų:115472

11
Šiuo metu svetainėje lankosi:

2020 Rugpjūtis 15, Šeštadienis 04:18

du proc

Konkursas socialinio pedagogo pareigoms užimti

Marijampolės jaunimo mokykla skelbia pretendentų atranką socialinio pedagogo pareigoms užimti nuo 2018 m. spalio 15 dienos. Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija.

2. Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.

3. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias prevencijos priemones, projektus;

4. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, psichologu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

5. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

6. Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje.

Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas: Socialinis pedagogas privalo gebėti vertinti ir spręsti su mokiniais susijusias problemas, padėti mokiniams turintiems priklausomybių, elgesio problemų, neturintiems mokymosi motyvacijos, blogai lankantiems mokyklą; vykdyti saviraiškos, emocinių ir elgesio problemų sprendimo ir prevencines programas; gebėti dirbti su mokinių tėvais, sprendžiant mokinio problemas ir/ar vykdant prevenciją; gebėti bendradarbiauti su klasių vadovais, kitais mokyklos bendruomenės nariais užtikrinant saugią ugdymosi aplinką, kuriant palankų visiems mikroklimatą; tinkamai atstovauti mokinių interesus; rengti ir vykdyti socialinius projektus, dalyvauti mokyklos metinės veiklos planavime, mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe; tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas mokyklos nuostatuose, pareigybės aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse.

Privalumai: darbo patirtis bendrojo ugdymo mokykloje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.           4. Gyvenimo aprašymą. 5. Motyvacinį laišką. 6. Galima teikti buvusių darboviečių rekomendacijas. 7. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes.

Pareigos: socialinis pedagogas, 0,75 etato. Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Skelbimo publikavimo data: 2018-09-26 Skelbimas galioja iki: 2018-10-05.

Kontaktinė informacija: Dokumentai priimami Marijampolės jaunimo mokyklos raštinėje (Parko g. 9, Marijampolė) nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. su nuoroda Socialinio pedagogo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami. Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime į pokalbį. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje. Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Atranka vyks 2018 m. spalio 5 d., direktoriaus kabinete. Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai. Telefonas pasiteirauti 8 343 92328, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.