Pamokų laikas:

  1. 08:00 - 08:45
  2. 08:55 - 09:40
  3. 09:50 - 10:35
  4. 10:55 - 11:40
  5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:40
Viso apsilankyta kartų:115473

11
Šiuo metu svetainėje lankosi:

2020 Rugpjūtis 15, Šeštadienis 05:04

du proc

MOKYKLOS MISIJA

Padėti mokiniams įsigyti pagrindinį išsilavinimą, atstatyti mokymosi motyvaciją, sudaryti sąlygas atsiskleisti mokinių gebėjimams, ugdyti pozityvius socialinius įgūdžius, darbinius gebėjimus, kurie skatintų tolesnį mokymąsi, sėkmingą integraciją ir socialinę adaptaciją šiuolaikinėje visuomenėje.

MOKYKLOS VIZIJA

Solidari, aktyvi, atvira pozityviai kaitai, nuolat besimokanti mokykla.

MOKYKLOS VERTYBĖS

Tobulėjimas, bendrystė, parama, pagarba.

MOKYKLOS TIKSLAS

Mokyklos tikslas - padėti mokymosi motyvų stokojantiems, dėl socialinių - ekonominių sąlygų negalintiems baigti dieninės pagrindinės mokyklos asmenims ugdytis ir gauti kokybišką bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus atitinkantį bendrąjį pagrindinį išsilavinimą, sudaryti sąlygas jų optimaliai saviraiškai.

Uždaviniai:

1. Sudaryti sąlygas stokojantiems mokymosi motyvacijos ir pedagogiškai apleistiems mokiniams perimti gimtosios kalbos, visuomenės ir gamtos mokslų žynių pagrindus, pradinius techninius ir technologinius praktinės veiklos įgūdžius, Europos religinę, kultūrinę ir filosofinę patirtį;

2. Mokiniams padėti perprasti pagrindines politines ideologijas ir ekonomines teorijas, įgyti estetinę nuovoką ir Europos žmogui reikalingus kalbinius komunikacijos gebėjimus, istoriškai pagrista Vakarų kultūros supratimą;

3. Garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, jos išsaugojimą;

4. Formuoti gebėjimus ir patirtį, būtiną asmeniui kaip kompetentingam Lietuvos piliečiui, europines ir pasaulines bendrijos, daugiakultūrės visuomenės nariui;

5. Dalyvauja projektuose, kurių realizavimas padeda stiprinti mokyklos materialią bazę;

6. Bendruomenės veiklos įsivertinimo metodikų kūrimas (būreliu, klasės veiklos vertinimo kriterijai - modeliai, būrelių „paradas", kūrybinių darbų pristatymas);

7. Mokinių konsultavimo sistemos kūrimas.

8. Socialiai pažeidžiamų vaikų integracija į ikiprofesinio rengimo pamokas.