Pamokų laikas:

  1. 08:00 - 08:45
  2. 08:55 - 09:40
  3. 09:50 - 10:35
  4. 10:55 - 11:40
  5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:40
Viso apsilankyta kartų:111377

1
Šiuo metu svetainėje lankosi:

2020 Liepa 14, Antradienis 10:51

du proc

Marijampolės jaunimo mokyklos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkiniai.

2020 metų 1 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Marijampolės jaunimo mokyklos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkiniai.

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų 1 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 metų 1 pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 metų 1 ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

2019 metų 1 pusmečio tarpinė finansinė atskaitomybė

2019 metų III ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

Marijampolės jaunimo mokyklos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkiniai.

 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitos 

 2018 metų 1 pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitos

 2018 metų 3 ketvirčių biudžeto vykdymo ataskaitos

 2018 metų 1 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

 2018 m. metinė finansinė atskaitomybė

 2018 metų I pusm. tarpinė finansinė atskaitomybė

 2018 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys.

 2018 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys.

Marijampolės jaunimo mokyklos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkiniai.

2017 metų 1 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 metų 3 ketvirčių biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 metų 1 pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitos 

Aiškinamasis raštas prie 2017-12-31 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2017 metų metinė finansinė atskaitomybė.

2017-09-30 Finansinės būklės ataskaita.

2017-09-30 Veiklos rezultatų ataskaita.

2017-09-30 Finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedas.

Aiškinamasis raštas prie 2017-09-30 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

 

2017-06-30 Finansinės būklės ataskaita.

2017-06-30 Veiklos rezultatų ataskaita.

2017-06-30 Finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedas.

Aiškinamasis raštas prie 2017-06-30 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

 


2017-03-31 Finansinės būklės ataskaita..

2017-03-31 Veiklos rezultatų ataskaita.

2017-03-31 Tarpinių finansinių ataskaitų 1 priedas.

Aiškinamasis raštas prie 2017-03-31 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

 

2017-02-01 Darbuotojų darbo užmokestis


Marijampolės jaunimo mokyklos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai.


2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitos.

2016 metų 1 pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitos 

2016 metų 3 ketvirčių biudžeto vykdymo ataskaitos

2016-12-31 Finansinės būklės ataskaita.

2016-12-31 Veiklos rezultatų ataskaita.

2016-12-31 Pinigų srautų ataskaita.

2016-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaita.

Priedas Nr. 1 prie 2016 m. metinės finansinės atskaitomybės.

Priedas Nr. 2 prie 2016 m. metinės finansinės atskaitomybės.  

Priedas Nr. 3 prie 2016 m. metinės finansinės atskaitomybės.

Priedas Nr. 4 prie 2016 m. metinės finansinės atskaitomybės.

Priedas Nr. 5 prie 2016 m. metinės finansinės atskaitomybės.

Priedas Nr. 6 prie 2016 m. metinės finansinės atskaitomybės.

Priedas Nr. 7 prie 2016 m. metinės finansinės atskaitomybės.

Priedas Nr. 8 prie 2016 m. metinės finansinės atskaitomybės.

Aiškinamasis raštas prie 2016-12-31 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.


2016-09-30 Finansinės būklės ataskaita.

2016-09-30 Veiklos rezultatų ataskaita.

2016-09-30 Tarpinių finansinių ataskaitų 1 priedas.

Aiškinamasis raštas prie 2016-09-30 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.


2016-06-30 Finansinės būklės ataskaita.

2016-06-30 Veiklos rezultatų ataskaita.

2016-06-30 Tarpinių finansinių ataskaitų 1 priedas.

Aiškinamasis raštas prie 2016-06-30 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.


2016-03-31 Finansinės būklės ataskaita.

2016-03-31 Veiklos rezultatų ataskaita.

2016-03-31 Tarpinių finansinių ataskaitų 1 priedas.

Aiškinamasis raštas prie 2016-03-31 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

 

Darbo užmokestis

Jaunimo mokyklos darbuotojų darbo užmokestis 2016 m. rugsėjo 1 d. pagal pareigybes.

Jaunimo mokyklos darbuotojų darbo užmokestis 2016 m. sausio 1 d. pagal pareigybes.


2015 metai 


2015-12-31 Finansinės būklės ataskaita.

2015-12-31 Veiklos rezultatų ataskaita.

2015-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaita.

2015-12-31 Pinigų srautų ataskaita.

2015-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 1 priedas.

2015-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 2 priedas.

2015-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 3 priedas.

2015-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 4 priedas.

2015-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 5 priedas.

2015-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 6 priedas.

2015-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 7 priedas.

2015-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 8 priedas.

Aiškinamasis raštas prie 2015-12-31 metinių finansinių ataskaitų rinkinio.


2015-09-30 Finansines būkles ataskaita.

2015-09-30 Veiklos rezultatu ataskaita.

2015-09-30 Tarpiniu finansiniu ataskaitų 1 priedas.

Aiškinamasis raštas prie 2015-09-30 tarpiniu finansiniu ataskaitų rinkinio.


 

2015-06-30 Finansines būkles ataskaita.

2015-06-30 Veiklos rezultatu ataskaita.

2015-06-30 Tarpiniu finansiniu ataskaitų 1 priedas.

Aiškinamasis raštas prie 2015-06-30 tarpiniu finansiniu ataskaitų rinkinio.


 

2015-03-31 Finansinės būklės ataskaita.

2015-03-31 Tarpinių finansinių ataskaitų 1 priedas.

2015-03-31 Tarpinių finansinių ataskaitų 1 priedas.

Aiškinamasis raštas prie 2015-03-31 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

 

Jaunimo mokyklos darbuotojų darbo užmokestis 2015 m. pagal pareigybes.


2014 metai 


2014-12-31 Finansinės būklės ataskaita.

2014-12-31 Veiklos rezultatų ataskaita.

2014-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaita.

2014-12-31 Pinigų srautų ataskaita.

2014-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 1 priedas.

2014-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 2 priedas.

2014-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 3 priedas.

2014-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 4 priedas.

2014-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 5 priedas.

2014-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 6 priedas.

2014-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 7 priedas.

Aiškinamasis raštas prie 2014-12-31 metinių finansinių ataskaitų rinkinio.

 

Jaunimo mokyklos darbuotojų darbo užmokestis 2014 m. pagal pareigybes.


 2013 metai 


2013-12-31 Finansinės būklės ataskaita.

2013-12-31 Veiklos rezultatų ataskaita.

2013-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaita.

2013-12-31 Pinigų srautų ataskaita.

2013-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 1 priedas.

2013-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 2 priedas.

2013-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 3 priedas.

2013-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 4 priedas.

2013-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 5 priedas.

2013-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 6 priedas.

2013-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 7 priedas.

Aiškinamasis raštas prie 2013-12-31 metinių finansinių ataskaitų rinkinio.

 

Jaunimo mokyklos darbuotojų darbo užmokestis 2013 m. pagal pareigybes.


2012 metai 


2012-12-31 Finansinės būklės ataskaita.

2012-12-31 Veiklos rezultatų ataskaita.

2012-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaita.

2012-12-31 Pinigų srautų ataskaita.

2012-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 1 priedas.

2012-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 2 priedas.

2012-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 3 priedas.

2012-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 4 priedas.

2012-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 5 priedas.

2012-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 6 priedas.

2012-12-31 Metinių finansinių ataskaitų 7 priedas.

Aiškinamasis raštas prie 2012-12-31 metinių finansinių ataskaitų rinkinio.

Jaunimo mokyklos darbuotojų darbo užmokestis 2012 m. pagal pareigybes.